fonografika.pl

biznes, finanse, styl życia, uroda, zdrowie, muzyka

podział majątku
Biznes i finanse

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego w życiu człowieka zmienia się bardzo wiele. I choć aspekty emocjonalne całej zmiany są bardzo ważne, w wielu przypadkach należy także skupić się na innych kwestiach. Między innymi kluczowe jest zrozumienie tego, że od momentu ślubu gromadzony majątek nie należy już do jednej osoby, ale staje się wspólny.

Majątek w małżeństwie

Z reguły każdy wchodzi w związek małżeński, posiadając swój osobisty majątek. Majątek ten pozostaje jego własnością na czas trwania całego małżeństwa, a także w przypadku rozwodu. Jednakże wszystko to, co gromadzi się w trakcie małżeństwa, jest już uznawane za majątek wspólny. Tak przynajmniej stanowi prawo polskie, które zakłada, że wszystkie zarobione pieniądze, nabyte nieruchomości i inne dobra zyskane w trakcie trwania małżeństwa są obopólną własnością. Wyjątkiem od tego są darowizny lub własność nabyta poprzez dziedziczenie. Warto też wiedzieć, że istnieją metody na to, aby zmienić zasady rozdziału majątkowego między małżonkami. Umowa ta może być zawarta zarówno przed ślubem, jak i po, jednakże musi być zatwierdzona notarialnie. Wiele par korzysta z tego, pragnąc tym samym zapewnić, że nie będzie żadnych niejasności co do tego, kto posiada coś na własność.

Jak rozwód wpływa na podział majątku?

O ile w małżeństwie kwestia własności nie jest taka istotna, wszystko się zmienia, gdy dochodzi do rozwodu. Konieczny jest wtedy podział majątku, który potrafi w niektórych sytuacjach stać się bardzo skomplikowanym procesem. Według prawa jednak, wspólny majątek jest dzielony na dwie równe części. Cały podział majątku może przebiegać polubownie i wtedy to spisywana jest umowa przed notariuszem, która z detalami opisuje, co pozostaje własnością jednego małżonka, a co drugiego. Wiele tutaj jednak zależy od postawy obu małżonków i tego, jak podchodzą do całej sprawy rozwodowej. Jeżeli sytuacja jest pełna konfliktów, konieczne jest rozpoczęcie sprawy sądowej o przeprowadzenie podziału majątku. Jednakże bez względu na to, w jakim trybie odbywa się cały podział, istotne jest to, jak dzielone są dobra takie jak nieruchomości. Z oczywistych względów, nie można ich podzielić na pół. W wielu przypadkach są one sprzedawane, a każdy z małżonków otrzymuje połowę ich wartości. W innych zaś jeden małżonek płaci połowę drugiemu, tym samym wykupując jego część i nabywając prawo do samodzielnego korzystania z danego mieszkania lub domu. Ostatecznie jednak opcji na podział majątku jest wiele i każdy rozwód jest sprawą bardzo indywidualną.