fonografika.pl

biznes, finanse, styl życia, uroda, zdrowie, muzyka

Projekty edukacyjne
Biznes i finanse

Projekty edukacyjne. Czy warto, by dziecko brało w nich udział?

Coraz częściej słyszy się o fantastycznych projektach edukacyjnych podejmowanych przez polskich uczniów. Wystarczy zajrzeć na portal dla nauczycieli, by przekonać się, czym tak właściwie są projekty edukacyjne i na czym polegają.

Czym jest projekt edukacyjny?

Projekt edukacyjny jest tak naprawdę jedną z metod nauki, wykazującą bardzo dużą skuteczność. Definicja mówi, że jest to zespołowe działanie grupy uczniów, które ma za zadanie rozwiązanie określonego problemu. W tym celu mogą oni stosować najróżniejsze metody. Jeśli chodzi o polskie szkoły, to projekty edukacyjne zazwyczaj realizowane są pod nadzorem nauczyciela. Nie zawsze dotyczą one zagadnień związanych z podstawą programową – bardzo często wykraczają poza nie.

Uczniowie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jeszcze do niedawna realizacja przynajmniej jednego projektu edukacyjnego była dla ucznia gimnazjum obowiązkowa w ciągu 3 lat jego nauki w placówce. Obecnie, kiedy obowiązuje szkoła podstawowa ośmioklasowa, uczniowie takiego obowiązku nie mają.
Warto wiedzieć także, że projekty edukacyjne mogą być bardzo różne – niektóre z nich da się zrealizować w jeden dzień, podczas gdy realizacja kolejnych może zająć nawet kilka miesięcy.

Dlaczego warto brać udział w projektach edukacyjnych?

Wielu uczniów i ich rodziców zadaje sobie pytanie, czy warto brać udział w projekcie edukacyjnym. Otóż, jest to przedsięwzięcie, które wiąże się z wieloma korzyściami – i mowa tutaj nie tylko o pozytywnej ocenie z danego przedmiotu.

Uczniowie, którzy mają okazję wzięcia udziału w projektach edukacyjnych, uczą się rozwiązywania problemów, a także podejmowania decyzji w większej grupie osób. To dla nich doskonała okazja do nauki komunikowania się, a także organizacji pracy w zespole. Projekty edukacyjne zmuszają uczniów do zbierania przydatnych informacji i kreatywnego ich wykorzystywania. Dodatkowo, pozwalają im doskonalić umiejętność publicznej prezentacji efektów swojej pracy.

Projekty edukacyjne bardzo często nawiązują do problemów, które dotykają uczniów osobiście. Dzięki nim mogą oni zdobywać umiejętności i wiedzę o otaczającym ich świecie. Projekt edukacyjny ma na celu naukę współpracy zamiast rywalizacji. Wystarczy zajrzeć na portal dla nauczycieli, by znaleźć ciekawe przykłady projektów edukacyjnych, w których brali udział polscy uczniowie. Niektóre z nich to naprawdę ogromne przedsięwzięcia, warte większej uwagi.
Podsumowując, projekt edukacyjny to okazja do zdobycia wielu nowych umiejętności, dlatego też każde dziecko powinno wziąć w nim udział przynajmniej raz w życiu.