fonografika.pl

Fonografika.pl – biznes, finanse, styl życia, uroda, zdrowie, muzyka

Faktoring a zdolność kredytowa
Biznes i finanse

Faktoring a zdolność kredytowa firmy: jak to działa?

Prowadząc firmę, możesz skorzystać z wielu produktów finansowych. Jednym z nich jest faktoring. Zastanawiasz się, jaki wpływ będzie miało korzystanie z faktoringu na Twoją zdolność kredytową jako przedsiębiorcy? Poznaj odpowiedź.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to jeden z podstawowych terminów w branży finansowej. Nie każdy przedsiębiorca ma zdolność kredytową, czyli zdolność do regulowania w ustalonych terminach zobowiązania wobec instytucji finansowej (najczęściej banku). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia opóźnień w płatnościach, podmioty udzielające finansowania dokładnie badają kondycję finansową potencjalnego klienta.

Zdolność kredytową ustala się po uwzględnieniu:

  • kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę w skali miesiąca – składają się na nie wynagrodzenia pracowników, wydatki na zakup surowców (półproduktów), składki ZUS czy opłaty za media,

  • dochodów, jakie uzyskała firma – w tym samym okresie, a zatem w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Im wyższa różnica występuje między dochodami a kosztami w skali miesiąca, tym większą zdolność kredytową będzie miał badany podmiot gospodarczy. Wówczas też rośnie jego szansa na otrzymanie np. kredytu obrotowego.

Jak faktoring wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Dla wielu przedsiębiorców, być może również dla Ciebie, zdolność kredytowa jest kluczowa. Powód jest prosty – długoterminowe plany rozwoju, których realizacja często jest uzależniona od zdobycia zewnętrznego finansowania. Stąd też pytanie, czy korzystanie z faktoringu nie wpłynie negatywnie na zdolność kredytową firmy.

Faktoring to specyficzny produkt finansowy – jego istota sprowadza się do wypłaty środków przez firmę faktoringową po dostarczeniu jej przez przedsiębiorcę wystawionych faktur. Jednocześnie sposób ujmowania faktoringu w księgach rachunkowych firmy (po stronie kosztów, a nie zobowiązań) sprawia, że nie ma on wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Jeżeli jako przedsiębiorca skorzystasz z faktoringu, to:

  • nie znajdziesz o nim informacji w BIK czy innej bazie uprawnionej do gromadzenia danych o historii kredytowej firm,

  • bank nie będzie zadawał Ci pytań – do wniosku o np. kredyt obrotowy nie trzeba będzie dołączać informacji od firmy faktoringowej.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Skoro faktoring jest neutralny dla zdolności kredytowej, pozostaje pytanie o inne korzyści, na jakie może liczyć przedsiębiorca. Co jeszcze przemawia za skorzystaniem z tej usługi finansowej? 

Faktoring to bardzo elastyczne rozwiązanie – możesz wybrać finansowanie pojedynczych lub wszystkich faktur wystawianych kontrahentom. Jak można przeczytać na stronie https://pragmago.pl/finansowanie-sprzedazy/, decyzję o wysokości limitu można otrzymać nawet w 2 godziny. Do tego dochodzą atrakcyjne warunki finansowe. W przypadku finansowania pojedynczych faktur można uniknąć stałych opłat – rozliczenie może odbywać się za każdą fakturę.

W zależności od polityki przyjętej przez firmę faktoringową do finansowania mogą być przyjmowane faktury wystawione wyłącznie polskim odbiorcom lub podmiotom zarówno działającym na terenie Polski, jak i zagranicznym.